Acts & Regulations

Download Acts and Regulations

NPWC Act
Download
मध्यवर्ति-क्षेत्र-व्यवस्थापन-नियमावली-२०५२
Download
राष्ट्रिय-निकुञ्ज-तथा-वन्यजन्तु-संरक्षण-ऐन-२०२९
Download
राष्ट्रिय-निकुञ्ज-तथा-वन्यजन्तु-संरक्षण-नियमावली-२०३०
Download
वन्यजन्तुबाट-भएको-क्षेतीको-राहत-वितरण-निर्देशिका-२०८०
Download
शिवपुरी-नागार्जुन-राष्ट्रिय-निकुञ्ज-नियमावली-२०७६
Download
शिवपुरी-नागार्जुन-राष्ट्रिय-निकुञ्ज-मध्यवर्ती-क्षेत्र-व्यवस्थापन-निर्देशिका-२०७३
Download

Contact

🗺 Shivapuri Nagarjun
      National Park,
      Panimuhan, Kathmandu 
☎ Phone: +977-01-4370355
📧 Email: info@snnp.gov.np
      snnp.gov@gmail.com